Na tej stronie można znaleźć starą mapę Wenecji do wydrukowania i pobrania w formacie PDF. Historyczna mapa Wenecji i zabytkowa mapa Wenecji przedstawiają przeszłość i ewolucję miasta Wenecja we Włoszech.

Mapa historyczna Wenecji

Mapa historyczna Wenecji

Stara mapa Wenecji przedstawia ewolucję miasta Wenecja. Ta historyczna mapa Wenecji pozwoli Ci na podróżowanie w przeszłości i w historii Wenecji we Włoszech. Starożytna mapa Wenecji jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

Chociaż nie ma żadnych zapisów historycznych, które odnosiłyby się bezpośrednio do niejasnych i peryferyjnych początków Wenecji (patrz mapa historyczna Wenecji), tradycja i dostępne dowody skłoniły kilku historyków do zgodzenia się, że pierwotna ludność Wenecji składała się z uchodźców z miast rzymskich w pobliżu Wenecji, takich jak Padwa, Aquileia, Treviso, Altino i Concordia (współczesne Portogruaro) oraz z niechronionych terenów wiejskich, którzy uciekali przed kolejnymi falami najazdów germańskich i myśliwskich.[

Republika utraciła niepodległość, gdy Napoleon Bonaparte podbił Wenecję 12 maja 1797 roku podczas I koalicji. Francuski zdobywca zakończył najbardziej fascynujący wiek swojej historii: w XVIII wieku Wenecja stała się być może najbardziej eleganckim i wyrafinowanym miastem w Europie, jak pokazano na historycznej mapie Wenecji, co miało ogromny wpływ na sztukę, architekturę i literaturę. Napoleon był postrzegany jako coś w rodzaju wyzwoliciela przez historyczną ludność żydowską miasta, chociaż można twierdzić, że żyli oni w Wenecji z mniejszymi ograniczeniami.

Wenecja stała się terytorium austriackim, gdy Napoleon podpisał 12 października 1797 r. traktat z Campo Formio. Austriacy przejęli kontrolę nad historycznym miastem Wenecja w dniu 18 stycznia 1798 roku. Zostało przejęte od Austrii na mocy traktatu z Pressburga w 1805 roku i stało się częścią Królestwa Napoleona Włoch, ale powróciło do Austrii po klęsce Napoleona w 1814 roku, kiedy to stało się częścią należącego do Austrii Królestwa Lombardzko-Weneckiego, o którym mowa na historycznej mapie Wenecji.

Historyczna mapa wenecka

Mapa antyku weneckiego

Historyczna mapa Wenecji daje unikalny wgląd w historię i ewolucję miasta. Ta zabytkowa mapa Wenecji z jej antycznym stylem pozwoli Ci na podróżowanie w przeszłości Wenecji we Włoszech. Mapa historyczna Wenecji jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

Od dziewiątego do dwunastego wieku Wenecja rozwinęła się w zabytkowe państwo miejskie (włoska talasokracja lub Repubblica Marinara, pozostałe trzy to Genua, Piza i Amalfi). Jego strategiczna pozycja na czele Adriatyku sprawiła, że wenecka marynarka wojenna i potęga handlowa stały się prawie nietykalne. Wraz z eliminacją piratów wzdłuż wybrzeża Dalmacji, zabytkowe miasto Wenecja stała się kwitnącym centrum handlowym pomiędzy Europą Zachodnią a resztą świata (zwłaszcza Cesarstwem Bizantyjskim i światem islamskim, jak to pokazano na zabytkowej mapie Wenecji).

W czasie wydarzeń 1968 roku, w zabytkowym mieście Wenecja były długie zawody studentów wydziału architektury, a także masowe strajki robotników w Port Marghera. Festiwal filmowy w 1968 r. był również sceną dużych protestów. Później władzę nad miastem sprawowali socjaliści, ale ich plany masowego rozwoju, w tym zaproponowanego w połowie lat 80. światowego targu, zostały zablokowane przez protesty dotyczące możliwych szkód w mieście, o którym mowa na zabytkowej mapie Wenecji. W latach 90. rządy socjalistów zostały obalone przez skandale korupcyjne, co pozwoliło na zwycięstwo reformatorskiego burmistrza intelektualnego, Massimo Cacciari, który próbował zmodernizować Wenecję, chroniąc jednocześnie jej ogromne dziedzictwo.

W szerokim znaczeniu, cała historia Wenecji to walka o kontrolę i wykorzystanie środowiska naturalnego, a najpilniejszymi problemami, z którymi boryka się współczesne miasto, są problemy środowiskowe. W drugiej połowie XX wieku pogorszenie stanu zabytkowych budynków i skarbów sztuki, które od dawna kojarzyło się ze zjawiskami naturalnymi, takimi jak powodzie i osiadanie ziemi, zostało spotęgowane przez atmosferę obfitującą w kwas siarkowy, którego duża część jest wytwarzana przez dym przemysłowy i domowy (patrz mapa zabytkowej Wenecji).